Bireyin Enerjisi Yükselmeden Kurumun Enerjisi Yükselmez

Bireyin Enerjisi Yükselmeden Kurumun Enerjisi Yükselmez

“Bireyin enerjisinin ve iş verimliliğinin artması doğrudan kurumun kazanımına etki edecektir.”

Günümüzde çalışan kesimin yoğun iş temposu nedeniyle yaşadığı en büyük sorun, fiziksel ve zihinsel yorgunluktur. Düzenli bir hayat yaşayamayan kişiler gerek beslenme gerekse uyku konusunda oldukça mustariptir. Zamansızlık nedeniyle spor yapamamaktan yakınan kişi sayısı ise azımsanmayacak seviyededir. Bu ve benzer konularda yaşanan sıkıntılar önce bireyi, sonra çalıştığı kurumu olumsuz etkilemektedir. İş kayıplarına sebep; işe geç kalınması, enerji düşüklüğü, konsantrasyon eksikliği, kas ağrıları gibi yaşanan yerli yersiz agresiflik ve iletişimsizlik de olabilir. Sağlık sigortalarına yapılan masraflar, kimi kurumun bütçesini oldukça zorlamakta. Sadece sağlık sorunları nedeniyle (grip, soğuk algınlığı vs) yaşanan iş kayıpları bile kurumlara büyük kayıplar yaşatabilmektedir. Bir kurumun kazanımının artması yapılan iş yatırımları kadar personele yapılan yatırımlara da bağlıdır. Bireyin enerjisinin ve iş verimliliğinin artması doğrudan kurumun kazanımına etki edecektir.

Tüm kurumlarda çeşitli iş eğitimleri verilmekte bunun yanında personele kaliteli yaşam üzerine eğitimler yeteri kadar verilmemektedir. Oysaki kişi ne yemesi gerektiğini öğrendiğinde gerek kilo kontrolü gerekse enerji verimi sağlanır. Kaliteli uyumayı öğrendiğinde başta konsantrasyon, sinir ve sindirim sistemi düzene girer. Yaşanan sırt, bel ve boyun ağrıları gibi birçok ağrı yaşanmaz. Kişinin yaşam kalitesinin artmasına doğrudan etki eder.

İş yerinde ya da evlerinde basit egzersizler yapmaları sağlandığında vücutlarının salgılayacağı mutluluk hormonu daha mutlu insanlar olmalarını, ayrıca sağlam bir anatomik yapıya sahip olmalarını sağlayacaktır. Hayatı bu kadar olumlu etkilenen birinin iş performansının artmaması mümkün değildir. Sağlıklı bir hayata yapılan yatırım asla karşılıksız kalmayacaktır. Ne yazık ki bu tür yatırımlar bazı kurumlar için zaman ve para kaybı olarak görülmekte. Unutulmamalıdır ki temeli sağlık üzerine kurulmayan kariyer çökmeye mahkûmdur.

Yaşam enerjimizi aşağı çeken; düşünce, inanç, geçmiş ve gelecek korkusu, amalar, keşkeler gibi konuların yanında yanlış beslenmeden uykuya, hedef belirlemeden hayaller ve amaçlara, zihni programlamadan geleceği yapılandırmaya kadar onlarca sorunumuz var.

Bu konuyla alakalı olan Yaşam Enerjini Fulle kitabımda tüm bu sorunların ne olduğu görmekle kalmayıp gerek uygulamalar gerek teknikler gerekse de öneriler ile tümüne yönelik çözüm yollarını da bulacaksınız.

Diğer Makaleler

Menü